OEDEEMTHERAPIE / LYMFEDRAINAGE

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.

Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Voor wie is manuele lymfdrainage

Als er in het menselijk lichaam een stagnatie in het lymfesysteem optreedt, zal er geen goede doorstroming zijn van het lichaamsvocht. Zo ontstaan de niet-zichtbare en zichtbare oedemen. Deze oedemen kunnen fysieke en mentale klachten veroorzaken. Deze klachten kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, gaande van hoofdpijn, concentratieproblemen… tot orgaanklachten. In al deze gevallen zal Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder toepasbaar zijn.

De behandeling

۷ Voorlichting en advies m.b.t. leefregels en huidhygiëne.
۷ Manuele lymfedrainage (een speciale massagetechniek waardoor de afvoer van oedeem bevorderd wordt en eventuele stagnatie op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren).
۷ Lymftaping.
۷ Ademhalingstechnieken.
۷ Compressie (bijvoorbeeld zwachtelen, aanmeten steunkousen).

De behandelbare klachten

De Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen. Zo worden er mensen behandelt met de volgende klachten:

۷ Zwellingen (oedeem); bv lymfoedeem, zwellingen na een ongeval of na een operatie.
۷ Verstuikingen.
۷ Bloeduitstortingen.
۷ Spierpijnen en spierletsels.
۷ Dystrofieën.
۷ Reuma (ontstekingen).
۷ Slijtage.
۷ Klachten aan het zenuwstelsel; bv M.S. , gezichtsverlamming, migraine.
۷ Klachten als gevolg van stress; bv slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn, vruchtbaarheidsproblemen.
۷ Keel-, neus-, en ooraandoeningen.
۷ Huidproblemen; bv chronische eczeem, acné, littekens.
۷ Longaandoeningen; bv chronische bronchitis, longemfyseem, astma.
۷ Bloedcirculatiestoornissen; bv glaucoom, etalageziekte, open wonden.
۷ Orgaanklachten; bv de lever, de nieren (allergieën), de darmen (ziekte van Crohn), de milt.

In Fysio Centrum Steenbergen word oedeemtherapie gegeven door Rachel Hack