Fysiotherapie

Fysiotherapie is een vak dat zich bezighoudt met het houdings- en bewegingsapparaat van mensen. Bij disfunctioneren van het bewegingsapparaat kan een patiënt inmiddels rechtstreeks een fysiotherapeut consulteren dwz dat er geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de patiënt eerst naar de huisarts gaat en vervolgens een verwijzing van deze arts krijgt om naar een fysiotherapeut te gaan. Fysiotherapie heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkelt en kwaliteit staat centraal. Bij een bezoek aan de fysiotherapeut mag u verwachten dat deze eerst een uitgebreid lichamelijk onderzoek zal doen. Na dit onderzoek zal de fysiotherapeut uw klachten en zijn bevindingen inventariseren en met u bespreken of uw klachten kunnen worden behandeld en met welke therapie of therapieën. Mochten er zaken zijn, die nader onderzoek vergen zal de therapeut contact met uw huisarts opnemen en er volgt een overleg of eventueel nader onderzoek noodzakelijk is.

Een fysiotherapeut werkt tegenwoordig m.n. manueel dwz dat het een vak is dat handmatig wordt gedaan. Vroeger werkten fysiotherapeuten veelvuldig met warmtepakkingen, stroomvormen, paraffinebaden enz. Tegenwoordig staat de manuele behandeling, oefentherapie, training en revalidatie centraal. Bij pijnklachten of bewegingsbeperkingen zal de fysiotherapeut trachten deze stoornissen op te heffen en vervolgens een oefenprogramma te geven om ervoor te zorgen dat uw klachten niet snel terug zullen keren. De therapeut noemt dit “de belastbaarheid vergroten van de aangedane structuur”, waardoor u weer volledig of zo volledig mogelijk kunt gaan belasten. De meeste fysiotherapeuten beschikken over trainingsapparatuur om uw belastbaarheid te vergroten. Als de patiënt weer goed belastbaar is stopt de behandeling van de fysiotherapeut en zal hij u verder adviseren over het weer oppakken van de normale activiteiten van het dagelijks leven of sportbeoefening.

De behandeling word gegeven door fysiotherapeuten:

Ard Poot
Roald Wilbrink
Annika Spronk
Rachel Hack
Brent Melaard
Tim Driesse
Niels Ehbel
Tristan van Swieten

Bel voor meer informatie of een afspraak: 0167-563197