CORONA Virus

25 maart 2020

Beste patient,
In verband met de corona maatregelen door de overheid is vrije inloop in de praktijk voorlopig
niet meer mogelijk! De praktijk blijft echter wel bereikbaar per telefoon en e-mail!

Het behandelen zelf is aan flinke restricties onderworpen.
We hebben de mogelijkheid om uw klachten nog te begeleiden/behandelen via videoconsult en/of
telefonische consult, en in bepaalde dringende gevallen ook nog in de praktijk.
Dit laatste wordt echter bepaald door uw fysiotherapeut, en kan alleen als er voldaan wordt aan
strikte voorwaarden.

Wat nu te doen bij acute (nieuwe) klachten?
1. Neem contact op met onze praktijk;
* Via mail; graag kijken naar de specialisaties van de therapeuten,dan de desbetreffende therapeut
benaderen (e-mail staat onder kopje ‘het team’). Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden. Via
algemeen e-mail adres mag ook.
* Via telefoon; middels telefonische screening wordt bekeken wie u het beste kan helpen.

2. De therapeut die vervolgens contact met u opneemt bepaald of u wel/niet geholpen dient te worden,
en hoe verder alles in zijn werk zal gaan.

Bent u al onder behandeling?
– Uw behandelend fysiotherapeut neemt contact met u op, en bespreekt met u hoe de verdere
behandeling zal verlopen.
Vooral middels voorlichting, advies en oefeningen proberen we u zo goed
mogelijk deze tijd door te helpen, waarbij veelal een telefonisch en/of videoconsult zal worden
ingezet. Het kan echter ook zijn dat de behandeling wordt uitgesteld.

* Behandelingen in de praktijk zoals u gewend was is in de meeste gevallen niet meer mogelijk.
* De therapeut zal u hoe dan ook regelmatig telefonisch contacteren over hoe het gaat.

Algemene tips:
– Beweeg minimaal 30 min per dag (bijvoorbeeld wandelen of fietsen)
– Wissel regelmatig van houding
– Zorg voor een goede ergonomische (thuis)werkplek
– Blijf gezond eten!

Ook zal er een aantal keer per week voor u op facebook en/of onze website wat extra oefeningen/
tips geplaatst worden om zo fit mogelijk te blijven.

We hopen op uw begrip en hopen ook dat de situatie weer snel normaliseert.

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Team Fysio Centrum Steenbergen

 

17 Maart 2020

Op 16 maart heeft er overleg plaats gevonden tussen onze beroepsorganisatie KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) en het Ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport.
Uit dit overleg is naar voren gekomen dat het belangrijk is dat de fysiotherapeuten de noodzakelijke zorg blijven leveren. Dit onder andere om er voor te zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven en om de zorg van de huisartsen en de ziekenhuizen zoveel als mogelijk te ontlasten. Het is van groot belang dat we er samen voor zorgen dat de zorg niet overbelast raakt en kan blijven draaien. Wij als fysiotherapeuten zullen de komende tijd zoveel mogelijk gebruik maken van behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Samen met u/jullie zullen we proberen om de zorg die u/jullie gewend zijn om te krijgen, zo veel als mogelijk te continueren. Wij houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen, en hanteren hierbij de richtlijnen die het RIVM ons adviseert.

 

Maart 2020

GRAAG UW AANDACHT!

Maatregelen Fysio Centrum Steenbergen in verband met Corona virus (COVID-19)

(gebaseerd op maatregelen Rijksoverheid, RIVM, beroepsgroep)

 1. Voor uw veiligheid en onze veiligheid worden er geen handen meer geschud;
 2. U wordt verzocht voor de behandeling uw handen 30 sec met zeep te wassen in het wachtkamertoilet en u handen af te drogen met de papieren doekjes;
 3. U kunt uw handen eventueel extra ontsmetten bij de automatische dispenser, maar wassen met zeep blijft voornaamste maatregel;
 4. Wij vragen u vriendelijk uw eigen handdoeken mee te nemen (1 groot en 1 klein);
 5. Wij vragen u als patiënt alleen te komen, tenzij directe begeleiding voor u noodzakelijk is;
 6. Bij verkoudheidsklachten (hoesten, niezen, keelpijn, loopneus, koorts) vragen wij u om uw behandeling tijdig te annuleren tot u weer helemaal herstelt bent. Als u met deze ziekteverschijnselen toch in de praktijk komt, zal u verzocht worden om weer naar huis te gaan;
 7. Als u in de praktijk moet hoesten of niezen, dan graag in papieren zakdoek en/of aan de binnenkant van uw elleboog;
 8. We proberen zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan, door o.a.;
 • Geen gebruik tafelhoezen
 • Geen gebruik zelfde handdoek meerdere personen
 • Uw behandelaar wast voor en na de behandeling zijn/haar handen
 • Het zo goed mogelijk ontsmetten van oppervlakten
 • Geen drank aan te bieden aan patiënten
 • Onszelf als behandelaar ook te houden aan maatregelen vanuit Rijksoverheid, RIVM en/of beroepsgroep
 1. Als u als patiënt hoort bij een verhoogde risicogroep, dan zal er samen met uw therapeut worden overlegd of het beter is dat uw behandeling tijdelijk wordt opgeschort en/of er een andere oplossing kan worden geboden (bijv. aan huis behandeling, online consult).

Er is o.a. sprake van verhoogd risico bij COPD, hartklachten, diabetes, hoge bloeddruk, immuniteitsziekten en oudere mensen.