Praktijklocaties: Steenbergen – Sint-Maartensdijk – Scherpenisse

 

Prijslijst FCS Praktijken per 1-1-2024

 

Behandelingen die niet vallen onder de zorgverzekering worden bij de patiënt zelf in rekening gebracht. Per 1 januari 2024 gelden de volgende prestaties en tarieven:
Prestatie Code

 

Prestatiebeschrijvingen Tarief in €
1000 Individuele zitting fysiotherapie 42,00
1200 Individuele zitting manuele therapie 51,50
1500 Individuele zitting oedeemtherapie 54,60
1600 Individuele zitting bekkenfysiotherapie 54,60
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 54,60
1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing 53,60
**01/02 Toeslag behandeling aan huis / inrichting 16,00
1900 Eenvoudige korte rapporten (bij max. 30 min tijdbesteding) 43,00

1901 Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten (bij max. 1 uur tijdbesteding) 86,00

1902 Verslag schadeverzekeraar (bij max. 1 uur tijdbesteding) 89,00
1920 Telefonische zitting fysiotherapie 42,00
1960 Niet nagekomen en/of niet op tijd afgebelde afspraak (24 uur van te voren) 36,75
Verstrekte verband en hulpmiddelen kostprijs Medisch fitness abonnement Opvraagbaar bij uw therapeut en/of balie.

 

Indien de prestatiecode behorend bij uw behandeling niet benoemd staat op deze lijst, wordt u voorafgaand aan uw behandeling door uw fysiotherapeut hierover nader geïnformeerd.
Als u eerder in het jaar fysiotherapie heeft gehad op een aanvullende zorgverzekering, willen wij u er op wijzen dat onze eigen tarieven afwijken van onze gecontracteerde tarieven met uw zorgverzekeraar.